Yönetim Kurulumuz 22 / 05 / 2023 tarihinde 9 numaralı kararı ile Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ve tüzük değişikliği gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar alınmıştır. Genel kurul 11 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 - 16.00 aralığında Sanat Kafe mizde gerçekleştirilecektir.İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 18 Haziran 2023 günü aynı saat aralığı ve yerde  toplanılacaktır.

Gündem:

1- Açılış

2- Yoklama

3- Divan Başkanlığı Seçimi

4- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5- Yönetim Kurulu Başkanı Konuşması

6-Tüzük Değişikliğinin görüşülüp oylanması

7-Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

8- Temenniler ve Kapanış