Yönetim kurulumuzun 01.10.2021 tarihli, 12 Numaralı kararı:

Yönetim kurulu dernek merkezinde toplandı.
17/10/2021 tarihinde 12:00-15:00 saatleri arasında dernek merkezinde olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verilmiştir. Çoğunluk sağlanamaması halinde 24/10/2021 tarihinde aynı yer ve saatte ve gündem ile yapılmasına üyelere toplantının derneğin web sitesi ile duyurulmasına karar verilmiştir.

Gündem:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanlığı seçimi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim kurulu başkanının konuşması
5. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve karar alınması
6. Dernek organlarının seçimi
7. Temenniler ve kapanış

                                                        Başkan
                                                   İsmail AKKIN